Album Vol.1 - Vim ka vin
Paroles

VIM ka vin - Tribute to Vélo - Eloi - Miz O Pwen (MOP) - Darnise pwan Andréna

VIM ka vin …
A/C : droits réservés

Choeurs
i yé é yo é ya
Vim ka vin. …
i yé é yo é ya
Vim ka vin. …
i yé é yo … , i yé é yo …
Vim ka vin. …

Vim menné mwen menné yo (4 fois)

Lead : O répondè lévé la vwé … Tanbou la ka chayé mwen … son a mass’ la ka kriyé …
Mass’ la sôti a lorisiss … Ka désann’ jis fon lojié
Chœurs : Vim menné mwen menné yo (4 fois)

Lead : Pa léssé yo si twotwa la … Gadé sé fanm la yo makiyé … Sé ti moun’ la an nou alé … Fô menné mwen ménan alé …
Mé zanmi ka ki passé ? … Tanbou la ka chayé mwen … Son a mass’ la ka kryé mwen … Woy Menné yo pwan pié a yo …
Chœurs : Vim menné mwen menné yo (4 fois)

Lead : Menné mwen ménan alé … O menné mwen ménan monté… Tanbou la ka chayé mwen … Son a mass’ la ka kryé mwen
Chœurs : Fanm ka woulé an vié loto (16 fois)

Lead : mi yo … vié loto , vié loto … vié loto a papa mwen … vié loto papy choyo … vié loto climatisé … vié loto ki pa assiré …
vié loto zanmi an mwen … vié loto a fwè an mwen …
Chœurs : A pa mwen , a pa mwen , a pa mwen , a pa mwen … é (4 fois) … Fanm ka roulé an vié loto (4 fois)

Lead : vié loto , vié loto … vié startèt a fwè an mwen …
Chœurs : Vim méné mwen méné yo (8 fois)
Chœurs féminins : cé ki moun ? Vim …cé ki moun ? atann’ , atann’ …cé ki moun ? Vim …cé ki moun ? atann’ ou ké sav’ …
cé ki moun ? Vim … cé ki moun ? atann’ , atann’ …cé ki moun ? Vim …cé ki moun ? On pakèt fanm préssé …

 

Tribute to Vélo
A/C : droits réservés

Voix off : Lukuber SEJOR
Padavwa chak bitin vin bitin pa rapôt a on bitin … Vélo … (2 fois)
Padavwa chak bitin ka vin bitin pa rapôt a on bitin … Vélo …

Chœurs : Mwen Vélo … , Mwen Vélo pa chancelé Maya (3 fois)
Lead : A Vélo …pa chancelé Maya …, a Vélo pa chancelé Maya, Missié Maya vlé méné mwen o violon …

Chœurs : Mwen Vélo … , Mwen Vélo pa chancelé Maya
Lead : O Dédé o o … , lévé la vwa ban mwé

Chœurs : Mwen Vélo … , Mwen Vélo pa chancelé Maya
Lead : A Vélo … pa chancelé Maya …, a Vélo pa chancelé Maya, Missié Maya ka méné mwen o violon …

Chœurs : Mwen Vélo …, Mwen Vélo pa chancelé Maya
Lead : O Dédé o o … , Gwadloupéen lévé …
Lead : Ya yo yo bay lavé jènn’ la ... Bay la vwé … , an ba pon la jènn’ la

Chœurs : Ya yo yo bay lavé grajè (après chaque lead)
Lead : a bay la vwé chabin , bay la vwé grajè …
Lead : cé bay la vwé …, bay la vwé ya ya …
Lead : sé bay la vwé … , bay la vé mass’ la …
Lead : a bay la vwé … , bay la vwé chabin …
Lead : an ba pon la jènn’ la bay la vwé …
Lead : sé bay lavé … , bay la vé ya ya …
Lead : sé bay lavé … , an ba pon la grajè …
Lead : a bay lavwé jènn’ la , bay la vwé chabin …
Lead : a bay lavwé chabin , bay la vwé grajè …
Lead : sé bay lavwé jènn’ la , bay lavwé grajè …
Lead : sé bay lavwé , bay lavwé mass’ la …

Lead : An di pè é di fis ...
Grajè si mwen mouri téré mwen …
Téré mwen la ou vlé , téré mwen …
Téré mwen an ba manioc , téré mwen …

Chœurs : An di pè é di fis …Grajè si mwen mouri téré mwen (après chaque lead)
Lead : Téré mwen an ba farin’, téré mwen ...Téré mwen an ba manioc , téré mwen …
Lead : Téré mwen an ba zyanm, téré mwen ...Téré mwen an ba manioc , téré mwen …
Lead : Téré mwen mwen di ou téré mwen …An ba manioc fô vou téré mwen …
Lead : Téré mwen an ba farin’, téré mwen ...Téré mwen an ba manioc , téré mwen …
Lead : Mé tan la ou vlé téré mwen …An ba farin’ fô téré mwen …

 

Eloi
A/C : droits réservés
Paroles : Rudy Benjamin

Refrain
Ou lé lé lé …
Lé la lé la la …
(bis)

Elwa o ou ka voyajé o …
Bénédisyon di syèl élwa
Si ou ka voyajé … élwa o

Premier couplet
Mwen ka mandé …Lé répondè …Mwen ka kryé …
Lé tanbouyé …Jôdi la mémwa …Ka nouri lespwa …
Bénédisyon di syèl élwa …Si ou pou voyajé élwa

Refrain
Ou lé lé lé …
Lé la lé la la …

Deuxième couplet
Elwa pou nou …Pé pa toujou … Lespwa sé sa ka rété pou …
Lè nou pèd on zanmi , on fwè , on lanmou …Rann’ chimen la ti bwen pli dou …
Pou atann’ nou rouvwè on jou

Refrain
Ou lé lé lé …
Lé la lé la la …

Troisième couplet
Chak fwa on nanm … Ka kité nou …Chagrin é lanm …
Koulé pou vou …Pass’ ou sav …Ou pa sav …Sa ki ni pli lwen …
La vi ka fini é sa bien …Nou ké wouvouè dèmen …

Refrain
Ou lé lé lé …
Lé la lé la la …

 
Miz O Pwen (MOP)
A/C : Teddy Gustarimac

Refrain
On ti son nou tout’ ka fè ansanm
Pouki nou ka babié
Paré près goumé
Misik fèt pou lyanné
An nou mété nou ansanm pou fèy vansé

Pouki timoun an nou paka konstwi
Asi sa ki tan nou
Pisimé ta moun fou
An nou aprann yo tou sa ki ta yo
Pou yo pé sa mèt péyi la pli o

Eh ya eh eh ya
Eh ya eh eh ya
Eh ya eh eh ya
Eh ya eh eh ya (bis)

(break)

Pouki lè on moun isi ka réissi
Nou pé pa asèpté
Pisimé kritiké
Fo pa moun la sa disparèt
Pou nou pé rekonnet kè i té ni tèt

Pou tou sa ki dakô pou avansé
Fo pa lespri maré
Jénès la vlé trasé
Aréte fè sanblan pou aye douvan
Sa ki ja konprann sa douvan ja pran

Refrain
Ban mwen (4 fois)

Ban mwen, Ban mwen on bèl lanmen
Ban mwen, Pou nou pé ay pli lwen
Ban mwen, Jénès la ja bizwen
Ban mwen, An nou fè sa ki byen
Ban mwen, Edé yo pou konstwi
Ban mwen, Fo lespri la gwandi
Ban mwen, Anbisyon pé toudi
Ban mwen, Kimbé rèd pa moli

Ban mwen, Arété fè sanblan
Ban mwen, An nou ay pli douvan
Ban mwen, Nou mènm ja pran balan
Ban mwen, An nou fè sa toultan
Ban mwen, Mwen ni ba vou ou ni ban mwen
Ban mwen, An nou ban nou lanmen
Ban mwen, Jénès la ja bizwen
Ban mwen, Kè nou alé pli lwen

Ban mwen, Fo nou lésé on bitin
Ban mwen, Pou ni fos pou dèmen

 

Darnise pwan Andréna
A/C : Antoine Sopta

Lead : Oulé lé lé lé la lé la lé la la (bis)
Chœurs : Oulé lé lé lé la lé la lé la la (bis)

Lead : Dawnise pwan Andréna
I mennéy marie-galant’
Pouy mennéy achté
Koton a matla a li

I ba li payass’, i bay bersèz, i bay lanmwa
Gadé jôdi jou Sé
Sosso ki ka izé sa

Chœurs : Oulé lé lé lé la lé la lé la la (bis)
Lead : Oulé lé lé lé la lé la lé la la (bis)

Lead (bis)
Pa ban mwen kou
Bouro pa ban mwen kou
Woy pa ban mwen kou
Ou ka kassé dé bwa an mwen


_____________________________________________________
© VIM - 2008 - Tous droits réservés